Video clip Trường Sa Vs Trường Phát Ngày 19/5/2013

Team: Trường Sa, Trường Phát Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 19/5/2013   Video clip Trường Sa Vs Trường Phát Ngày 19/5/2013 Trận 1.1     Video clip Trường Sa Vs Trường Phát Ngày 19/5/2013 Trận 1.2     Video clip Trường Sa Vs Trường Phát Ngày 19/5/2013 Trận 1.3     […]