Hà Nội vs Trường Phát EC ngày 30-5-2013 Máy Hà Nội

Team: Hà Nội, Trường Phát Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 30/5/2013   Hà Nội vs TPEC ngày 30-5-2013 Máy Hà Nội Trận 1.1     Hà Nội vs TPEC ngày 30-5-2013 Máy Hà Nội Trận 1.2     Hà Nội vs TPEC ngày 30-5-2013 Máy Hà Nội […]