Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013

Game thủ: ShenLong, TTN Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Thể loại: Team 22 Hình thức: Giao hữu quốc tế Ngày thi đấu: 13/5/2013   Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013 Trận 1     Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013 Trận 2     liên […]