GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 – Tuấn TT, Gman Bình luận

Team: GameTV, Trường Phát Thể loại: Team 44 Hình thức: Giao hữu trong nước Ngày thi đấu: 29/5/2013   GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.1     GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.2     GameTV vs Trường Phát EC ngày 29-5-2013 Trận 1.3     GameTV vs Trường […]