Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình – Gman bình luận

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 24/5/2013

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 1.1
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 1.2
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 1.3
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 1.4
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 1.5
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 2.1
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 2.2
 

 

Thái Bình vs Hà Nội ngày 24-5-2013 máy Thái Bình Trận 2.3
 

 

liên quan: