Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 8/6/2013

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 1
 

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 2
 

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 3
 

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 4
 

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 5
 

 

Thái Bình Vs Hà Nội – Tứ Kết Ngày 8/6/2013 Máy Thái Bình Trận 6