Thái Bình vs Hà Tĩnh ngày 8/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Thái Bình vs Hà Tĩnh Giải Aoe Birthday Vec Lần 2

Trận 1
 

 

Trận 2
 

 

Trận 3
 

 

Trận 4
 

 

Trận 5
 

 

liên quan: