Tiểu Bạch Long Vs Gunny Ngày 1/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tiểu Bạch Long, Gunny
Thể loại: Solo
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 1/6/2013

 

Tiểu Bạch Long Vs Gunny Ngày 1/6/2013 Trận 1
 

 

Tiểu Bạch Long Vs Gunny Ngày 1/6/2013 Trận 2
 

 

liên quan: