Tiểu Bạch Long vs Lôi Lão Hổ 18-8-2013 solo Assy

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tiểu Bạch Long, Lôi Lão Hổ
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 18/8/2013

 

Tiểu Bạch Long vs Lôi Lão Hổ 18-8-2013 solo Assy Trận 1
 

 

Tiểu Bạch Long vs Lôi Lão Hổ 18-8-2013 solo Assy Trận 2
 

 

Tiểu Bạch Long vs Lôi Lão Hổ 18-8-2013 solo Assy Trận 3