Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tiểu Thủy Ngư, Minh Nhật
Thể loại: Solo
Hình thức: Thi đấu quốc tế
Ngày thi đấu: 23/6/2013

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 1
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 2
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 3
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 4
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 5
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 6
 

 

Tiểu Thủy Ngư (3) Vs Minh Nhật (2) Ngày 23/6/2013 Trận 7