Tiểu Thủy Ngư (màu 4) Vs Phong Thần (màu 2) Ngày 20/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tiểu Thủy Ngư, Phong Thần
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 20/5/2013

 

Tiểu Thủy Ngư (màu 4) Vs Phong Thần (màu 2) Ngày 20/5/2013 Trận 1
 

 

Tiểu Thủy Ngư (màu 4) Vs Phong Thần (màu 2) Ngày 20/5/2013 Trận 2
 

 

liên quan: