Tom vs Lôi Lão Hổ solo Shang hỗn mã 25-8-2013 BLV Tuấn Tiền Tỉ

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tom, Lôi Lão Hổ
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 25/8/2013

 

Tom vs Lôi Lão Hổ solo Shang hỗn mã 25-8-2013 Trận 1
 

 

Tom vs Lôi Lão Hổ solo Shang hỗn mã 25-8-2013 Trận 2
 

 

Tom vs Lôi Lão Hổ solo Shang hỗn mã 25-8-2013 Trận 3
 

 

liên quan: