Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tommy Trọc, Khủng Long
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 22/7/2013

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Random trận 1
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Random trận 2
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Random trận 3
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Assy trận 1
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Assy trận 2
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Assy trận 3
 

 

Tommy Trọc Vs Khủng Long 22/7/2013 Assy trận 4
 

 

liên quan: