Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Tommy Trọc
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 27/5/2013

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 1.1
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 1.2
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 1.3
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 1.4
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 1.5
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 2.1
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 2.2
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 2.3
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 2.4
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 3.1
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 3.2
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 3.3
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 3.4
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 4.1
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 4.3
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 4.4
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 5.1
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 5.2
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 5.3
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 5.4
 

 

Tommy Trọc vs Yugi ngày 27-5-2013 Solo Random Trận 5.5
 

 

liên quan: