Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Phát 00, Hà Nội FC
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 16/6/2013

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 1
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 2
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 3
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 4
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 5
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 6
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 7
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 8
 

 

Trường Phát 00 Vs Hà Nội Fc Ngày 16/6/2013 Trận 9