Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: GameTV, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 9/6/2013

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 1
 

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 2
 

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 3
 

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 4
 

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 5
 

 

Trường Phát Vs Gametv – Tứ Kết Ngày 9/6/2013 Máy Trường Phát Trận 6