Trường Sa Vs Nghĩa Chiến Minh 3-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Nghĩa Chiến Minh, Trường Sa
Thể loại: Team 33
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 3/8/2013

 

Trường Sa Vs Nghĩa Chiến Minh 3-8-2013 Trận 1
 

 

Trường Sa Vs Nghĩa Chiến Minh 3-8-2013 Trận 2
 

 

Trường Sa Vs Nghĩa Chiến Minh 3-8-2013 Trận 3