Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Thái Bình, Trường Sa
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 11/8/2013

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 1
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 2
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 3
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 4
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 5
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 6
 

 

Trường Sa vs Thái Bình Bán kết Autumn Cup ngày 11-8-2013 Trận 7
 

 

liên quan: