Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Sa
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 14/7/2013

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 1.1
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 1.2
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 1.3
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 2.1
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 2.2
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 2.3
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 2.4
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 2.5
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 3.1
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 3.2
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 3.3
 

 

Trường Sa vs Thái Bình ngày 14-7-2013 máy Trường Sa Trận 3.4