Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Sa, Trường Phát
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 10/8/2013

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 1.1
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 1.2
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 1.3
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 1.4
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 2.1
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 2.2
 

 

Trường Sa vs Trường Phát 10-8-2013 Trận 2.3