Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Trường Phát, Trường Sa
Thể loại: Team 44
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 11/8/2013

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 1
 

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 2
 

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 3
 

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 4
 

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 5
 

 

Trường Sa vs Trường Phát Chung Kết Autumn Cup 11-8-2013 Trận 6