Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Khủng Long, Tutj
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 20/7/2013

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 1.1
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 1.2
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 1.3
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 1.4
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 2.1
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 2.2
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 2.3
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 2.4
 

 

Tutj Vs Khủng Long Ngày 20/7/2013 Máy Tutj Trận 2.5