Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tutj, No.1
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 20/7/2013

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 1.1
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 1.2
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 1.3
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 1.4
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 2.1
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 2.2
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 2.3
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 3.1
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 3.2
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 3.3
 

 

Tutj Vs No.1 Ngày 20/7/2013 Trận 3.4