Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tutj, Vane_Love
Thể loại: Solo
Hình thức: Thi đấu trong nước
Ngày thi đấu: 2/6/2013

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 1
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 2
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 3
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 4
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 5
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 6
 

 

Tutj Vs Vane_love – Bán Kết Ngày 2/6/2013 Trận 7
 

 

liên quan: