Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Vane_Love, Chuồn Chuồn, Meomeo, Magic
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 11/6/2013

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 1.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 1.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 1.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 2.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 2.2
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 2.3
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 2.4
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 3.1
 

 

Vane_love, Chuồn Chuồn Vs Meomeo, Magic Ngày 11/6/2013 Trận 3.2