Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Vane_Love, Linda, Black, No.1
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 29/7/2013

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 1.1
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 1.2
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 1.3
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 2.1
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 2.2
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 2.3
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 2.4
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 3.1
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 3.2
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 3.3
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 3.4
 

 

Vane_love, Linda Vs Black, No.1 29/7/2013 Trận 3.5