Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Võ Lực
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 17/5/2013

 

Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013 Trận 1
 

 

Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013 Trận 2
 

 

Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013 Trận 3
 

 

Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013 Trận 4
 

 

Video Chimsedinang Vs Võ Lực Ngày 17/5/2013 Trận 5
 

 

liên quan: