Video clip 9x_pro, Đánh Thuê Vs Cuong_glx, Cậu Chủ Ngày 5/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: 9x_pro, Đánh Thuê, Cuong_glx, Cậu Chủ
Team: Đang cập nhật
Thể loại: Team 22
Số trận: Đang cập nhật
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 5/4/2013