Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Bé Con, Võ Lực
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 14/5/2013

 
Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 1 
 


 
Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 2 
 


 
Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 3 
 


 

Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 4 
 


 

Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 5 
 


 
Video clip Bé Con Vs Võ Lực Ngày 14/5/2013 Trận 6