Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ChimSeDiNang, Khủng Long
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 15/5/2013

 

Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013 1.1
 

 

Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013 1.2
 

 

Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013 1.3
 

 

Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013 1.4
 

 

Video clip Chimsedinang Vs Khủng Long Ngày 15/5/2013 1.5
 

 

liên quan: