Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: [ĐSQM] Việt, 1000usd, Beboom, Tungvip
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 13/5/2013

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 1
 

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 2
 

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 3
 

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 4
 

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 5
 

 

Video clip [ĐSQM] Việt, 1000usd Vs Beboom, Tungvip Ngày 13/5/2013 Trận 6