Video clip Hà Nội Vs Thái Bình – Máy Hà Nội Ngày 10/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Nội, Thái Bình
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 10/4/2013