Video clip Hoang_mai_nhi, Vane_love Vs Yugi, Tom Ngày 31/3/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Hoang_Mai_Nhi, Vane_Love, YuGi, Tom
Team: Đang cập nhật
Thể loại: Team 22
Số trận: Đang cập nhật
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 31/3/2013