Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Khủng Long, Dinosaur
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 13/5/2013

 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 1.1
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 1.2
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 1.3
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 1.4
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 1.5
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 2.1
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 2.2
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 2.3
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 3.1
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 3.2
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 3.3
 


 

Video clip Khủng Long Vs Dinosaur Ngày 13/5/2013 Trận 3.4