Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Nam Định, Hà Tĩnh
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 17/5/2013

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 1
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 2
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 3
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 4
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 5
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 6
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 7
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 8
 

 

Video clip Nam Định Vs Hà Tĩnh Ngày 17/5/2013 Trận 9