Video clip [QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: [QN]_Lãng Tử, [TB]_Kelly
Thể loại: Solo
Số trận: 4
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 22/5/2013

 

[QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 1
 

 

[QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 2
 

 

[QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 3
 

 

[QN]_lãng Tử Vs [TB]_kelly Ngày 22/5/2013 Trận 4