Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: ShenLong, TTN Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 13/5/2013

 

Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013 Trận 1
 

 

Video clip Shenlong (màu 8), Ttn Vs Tiểu Vũ, Tiểu Mã Ngày 13/5/2013 Trận 2
 

 

liên quan: