Video clip Tutj, Linda Và Những Người Bạn Ngày 8/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tutj, Linda
Team: Đang cập nhật
Thể loại: Team 44
Số trận: Đang cập nhật
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 8/4/2013