Video clip Tutj, Vane_love Vs 9x_pro, Gunny – Máy 9x_pro, Gunny Ngày 12/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Tutj, Vane_Love, 9x_pro, Gunny
Team: Hà Nội, Trường Phát, Trường Sa
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 12/4/2013

liên quan: