Video clip Yugi Vs Dinosaur Ngày 12/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Dinosaur
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 12/4/2013