Video Gunny, Meomeo Vs Hoang_mai_nhi, Vane_love Ngày 14/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Hoang_Mai_Nhi, Vane_Love, Gunny, Meomeo
Thể loại: Team 22
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 14/5/2013

 

Video clip Gunny, Meomeo Vs Hoang_mai_nhi, Vane_love Ngày 14/5/2013 Trận 1
 

 

Video clip Gunny, Meomeo Vs Hoang_mai_nhi, Vane_love Ngày 14/5/2013 Trận 2
 

 

Video clip Gunny, Meomeo Vs Hoang_mai_nhi, Vane_love Ngày 14/5/2013 Trận 3
 

 

Video clip Gunny, Meomeo Vs Hoang_mai_nhi, Vane_love Ngày 14/5/2013 Trận 4
 

 

liên quan: