Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Hà Tĩnh 2, Club 77 BXT
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 16/5/2013

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 1
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 2
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 3
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 4
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 5
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 6
 

 

Video Hà Tĩnh 2 Vs Club 77 Bxt Ngày 16/5/2013 Trận 7