Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Linda, Destiny
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 15/5/2013

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 1.1+1.2+1.3
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 1.4
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 2.1
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 2.2
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 2.3
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 2.4
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 3.1
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 3.2
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 3.3
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 3.4
 

 

Video Linda Vs Destiny Ngày 15/5/2013 3.5