Video Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Linda, Dinosaur
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 26/5/2013

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 1.1
 

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 1.2
 

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 1.3
 

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 1.4
 

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 2.1+2.2
 

 

Linda Vs Dinosaur Ngày 26-5-2013 Trận 2.3
 

 

liên quan: