Video Thái Bình Vs Song Trường – Máy Song Trường Ngày 14/4/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Quốc gia: Việt Nam
Team: Thái Bình, Song Trường
Thể loại: Team 44
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 14/4/2013