Việt Nam vs China 3vs3 Random 23-8-2013 BLV Gman

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Team: Việt Nam, Trung Quốc
Thể loại: Team 33
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 23/8/2013

 

Việt Nam vs China 3vs3 Random 23-8-2013 BLV Gman Trận 1
 

 

Việt Nam vs China 3vs3 Random 23-8-2013 BLV Gman Trận 2
 

 

Việt Nam vs China 3vs3 Random 23-8-2013 BLV Gman Trận 3
 

 

Việt Nam vs China 3vs3 Random 23-8-2013 BLV Gman Trận 4
 

 

liên quan: