Yugi Vs Bé Con Ngày 20/7/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Bé Con
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 20/7/2013

 

Yugi Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 1
 

 

Yugi Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 2
 

 

Yugi Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 3
 

 

Yugi Vs Bé Con Ngày 20/7/2013 Trận 4
 

 

liên quan: