Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Hồng Anh
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 23/5/2013

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.1
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.2
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.3
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.4
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.5
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.6
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.7
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 1.8
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 2.1
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 2.2
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 2.3
 

 

Yugi Vs Hồng Anh Ngày 23/5/2013 Trận 2.4
 

 

liên quan: