Yugi Vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 30/6/2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: Yugi, Tiểu Thủy Ngư
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu quốc tế
Ngày thi đấu: 30/6/2013

 

Yugi Vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 30/6/2013 Trận 1
 

 

Yugi Vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 30/6/2013 Trận 2
 

 

liên quan: