Yugi vs Vanelove 23-8-2013

Thấy nội dung bổ ích, Like +1

Game thủ: YuGi, Vane_love
Thể loại: Solo
Hình thức: Giao hữu trong nước
Ngày thi đấu: 23/8/2013

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 1.1
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 1.2
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 1.3
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 1.4
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 1.5
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 2.1
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 2.2
 

 

Yugi vs Vanelove 23-8-2013 Trận 2.3